Wat is een rekeningschema? Voorbeeld rekeningschema zzp

Om goed inzicht te krijgen in je boekhouding wordt er gebruik gemaakt van grootboekrekeningen. Zo worden alle facturen en bonnen gecategoriseerd.

Een factuur van je Facebook advertenties koppel je bijvoorbeeld aan de categorie marketingskosten en een factuur van je boekhouder aan de categorie administratiekosten.

Wat is een rekeningschema

Een rekeningschema is een lijst met alle grootboekrekeningen. Deze grootboekrekeningen vind je aan het eind van het jaar ook weer terug op de balans en winst- en verliesrekening

Een rekeningschema bestaat uit verschillende rubrieken die hieronder zijn toegelicht.

Rubriek 0

In deze rubriek staan de grootboekrekeningen van het eigen vermogen, vaste activa, zoals panden en machines. Maar ook passiva, schulden langer dan 1 jaar.
Voorbeeld: 0300 bedrijfsauto

Rubriek 1

In deze rubriek staan schulden en vorderingen die binnen 1 jaar betaald moeten worden, zoals je leveranciers. Ook staan hier alle liquide middelen. 
Voorbeeld: 1300 Debiteuren

Rubriek 2

Hier staan alle tussenrekening vermeld. Stort je bijvoorbeeld geld van de kas naar de bank, dan boek je dat eerst op een tussenrekening. Het geld staat namelijk niet (altijd) gelijk op de bankrekening.
Voorbeeld: 2100 Kruispost pinpas – creditcardbetalingen

Rubriek 3

In deze rubriek staan de voorraden.
Voorbeeld 3000 Voorraden

Rubriek 4

Hier staan alle kostenrekeningen vermeld, zoals administratiekosten, reiskosten en verzekeringen.
Voorbeeld: 4040 Administratiekosten

Rubriek 7

Hier staan alle grootboekrekeningen die te maken hebben met de inkoop van je voorraad.
Voorbeeld: 7100 Prijsverschillen inkopen

Rubriek 8

In deze rubriek staan de grootboekrekeningen van je verkopen/omzet.
Voorbeeld: 8000 Opbrengst verkopen

Rubriek 9

Dit is de laatste rubriek van de het rekeningschema. Hierin staan kosten die buiten de normale bedrijfsvoering vallen.
Voorbeeld: 9000 Interestopbrengsten

Balans- en resultaatrekeningen

Zoals eerder genoemd komen de grootboekrekeningen uit het rekeningschema aan het eind van het jaar weer terug op de balans en winst- en verliesrekening.

Rubriek 0 tot en met rubriek 3 zijn balansrekeningen, deze grootboekrekeningen vind je terug op de balans.

Rubriek 4 tot en met rubriek 9 zijn resultaatrekeningen, deze grootboekrekeningen vind je terug op de winst- en verliesrekening.

Rekeningschema zzp

Ben je opzoek naar een rekeningschema speciaal voor zzp’ers? Download hieronder een rekeningschema met de meest gebruikte grootboekrekeningen voor jou eenmanszaak.